Gasthuiskerk of Antoniuskapel

Doesburg

Het gebouw dateert uit de middeleeuwen.

De kerk is gelegen in de oude binnenstad van Doesburg en neemt daar een herkenbare plaats in. Het kerkgebouw is door de Gestichten van de Gecommitteerden van Weldadigheid gekocht van de Lutherse Gemeente.

Om het gebouw in stand te houden en voor de Doesburgse gemeenschap te behouden is met het realiseren van enkele extra voorzieningen, de kerk geschikt gemaakt voor meerdere doeleinden. Er zijn een entreepartij en een foyer als transparante elementen aan het gebouw toegevoegd. Dit is gedaan met respect voor de historische en architectonische waarden van het monument.

Concepts & Images hebben vorm gegeven aan de gehele nieuwe sfeer en inrichting.

 

 

Neem een kijkje...

Kerken en kloosters